Buổi thăm quan doanh nghiệp GCS thành công tốt đẹp. MOB – Lựa chọn đội tuyển tham gia cuộc thi MICROSOFT OFFICE SPECIALIST WORLD CHAMPIONSHIP 2014 Cuộc thi Imagine Cup Việt Nam 2014
Media Browser
Currently playing: Tư vấn hướng nghiệp ngành MIS
Currently playing: Cơ hội nghề nghiệp tại tập đoàn Hoa Sen
Currently playing: Cơ hội nghề nghiệp tại VNG

Thông báo

Xem tiếp

Tin tức

Xem tiếp

Thông tin Đoàn - Hội

Copyright © 2017 Website Khoa Hệ thống thông tin ĐHKTL. All rights reserved.